GDPR/KUND REGISTER

GDPR

Vi kommer att spara de personuppgifter som du lämnar så som:

-Namn

-Adress

-Telefonnummer

-Personummer 

Dessa sparas på Alltechs kundregister som endast jag Mathias Buchmann har tillgång till. Vi sparar dessa uppgifter endast i faktureringssyfte så att du som återkommande kund kan få en så enkel hjälp som möjligt. Vi använder oss också dessa uppgifter för att enkelt kunna få tag på er som kund om  nått problem uppstått med fakturan eller övriga ärenden. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Endast Mathias som är Chef kan komma in och kolla dina uppgifter endast vid fakturering, inga andra har tillgång till dessa uppgifter och kommer inte kunna beskådas av någon annan än Mathias. Om du inte vill ha kvar dina uppgifter efter ev jobb eller reparation kontaktar du oss på alltechallservice@outlook.com med namn och vad det gäller så löser vi givetvis detta.

Tredje part

Alltech kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart siten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Alltech inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

COOKIES

Förekommer inte på denna webbplats

FRIVILLIGT

Genom att du lämnar ut dina personuppgifter till oss godkänner du även lagringen av dessa tills att du inte längre vill ha kvar dom. Dom kommer endast finnas kvar i faktureringsyfte för att du enkelt ska kunna komma tillbaka som kund utan att upprepa detta vid varige tillfälle. Alla dina personuppgifter lämnar du frivilligt om du vill att vi ska hjälpa dig med kommande uppdrag. 


Nya lokaler

Nu är flytten klar 

Racing mot Cancer

Nu drar vi igång med Racing Mot Cancer